Hyde Park - „Dobry nauczyciel, to taki, który...”

Drukuj
Kategoria: Aktualności
Opublikowano

         Już tradycyjnie Samorząd Uczniowski naszej szkoły zorganizował po raz kolejny „Hyde Park”. Uczniowie chętnie wzięli w nim udział i wyrazili swoje zdanie na temat: „Dobry nauczyciel, to taki, który...” I tak najbardziej popularne okazały się: uśmiech, pozytywne nastawienie do ucznia, cierpliwość, zaangażowanie ale również zrozumienie. Nie brakowało również opinii, że dobry nauczyciel, to taki, który … nie zadaje prac domowych i nie pyta. Spostrzeżenia naszych kolegów już trafiły w ręce wychowawców i zostaną przedstawione wszystkim nauczycielom. I oczywiście liczymy, że prac domowych będzie mniej :-) bo na brak pozytywnego nastawienia naszych nauczycieli do uczniów nie możemy narzekać.